Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

carea
8160 b8ba
carea
3458 0a63
Reposted fromretro-girl retro-girl
carea
3360 a6ef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohsoquiet ohsoquiet
carea
4581 2a28 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohsoquiet ohsoquiet

December 27 2017

7839 f60e 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

December 26 2017

carea
0851 ad9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohsoquiet ohsoquiet
carea
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaohsoquiet ohsoquiet
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
carea
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
carea
Reposted frombluuu bluuu
carea
carea
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaanaa anaa

November 26 2017

carea
5399 93ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohsoquiet ohsoquiet
carea
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
carea
Reposted frombluuu bluuu

November 25 2017

carea
0907 238e 500
Reposted byjointskurwysynmiktoriaCinniewiastqacitiesofnightohhmarigoldLacrimaMi
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viaIriss Iriss

November 24 2017

carea
3146 89bf
Reposted fromMuppet Muppet vialeniwieec leniwieec
carea
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialeniwieec leniwieec
carea
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl