Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

carea
2844 6211 500
Reposted fromverronique verronique viadzony dzony
carea
carea
0389 6abd 500
carea
5683 85ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
5686 fb1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 28 2017

carea
8192 3ff3
carea
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viadzony dzony

February 14 2017

carea
3691 b4f3 500
7048 3519 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakoloryzacja koloryzacja
carea
5310 fcd7
Reposted frommartynkowa martynkowa viakoloryzacja koloryzacja
carea
3755 e304

July 05 2015

carea
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viakoloryzacja koloryzacja
carea
2494 2550 500
carea
A może po prostu ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać, więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu?
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
carea
2686 858c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carea
0895 f113
carea
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
carea
4384 2838
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

June 30 2015

carea
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlie69 charlie69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl